Bölüm Başkanı MesajıSevgili Öğrenciler,

Ortak dersler bölümü bünyesinde yürüttüğümüz derslerde tam öğrenme modelini örnek alarak sizleri hayata, mesleğe ve topluma donanımlı bireyler olarak hazırlamayı amaçlamaktayız. Öğrenmenin sonu olmadığı gibi gelişimin de sonu yoktur. Öğrenmenin yanı sıra yeni bilgilere nasıl erişileceğini diğer bir ifadeyle yaşam boyu öğrenmeyi siz değerli öğrencilerimize aşılamayı vazife edinmiş bulunmaktayız.
Üniversitemizin vizyonu olan ‘Saygın Bir Dünya Üniversitesi Olmak’ ancak ve ancak siz değerli öğrencilerimizin yapacağı araştırmalarla beraber bilime ve teknolojiye yön vererek mümkün olacaktır. Bunun için ilk başta yapılması gereken öğrencisiyle, destek personeliyle, öğretim elemanıyla, yönetimiyle topyekûn bir aile ortamının oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda güler yüzü eksik olmayacak ve yaptığı her işi sevgiyle yapacak olan bizler siz değerli öğrencilerimizden de aynı yaklaşımla eğitime ve öğretime katkı sağlamanızı beklemekteyiz.
Unutulmamalıdır ki mevcut zorluklar karşısında şikâyet eden değil çözüm üretebilen bireyler ‘kendini gerçekleştirme’ yolunda hedefe ulaşabileceklerdir. Bizler her bir öğrencimizi erdemli bireyler olarak görmekteyiz ve öğrencilerimizden de eğitim ve öğretimde öncelikle öz saygılı olmalarını ve bu yolda beraber oldukları diğer bireylerle saygıyı ve bilgiyi paylaşmalarını beklemekteyiz. Paylaştıkça güzelleşen öncelikle bireyin kendisi, etrafındaki varlıklar, üniversitemiz ve nihayetinde ülkemiz olacaktır.
Siz değerli öğrencilerimize hayatın her anında güzellikler diliyor, saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
Ortak Dersler Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Haci Mehmet ÖCAL