Misyon ve Vizyon

Misyon
  • Öğrencilerin akademik özelliklerini geliştirmeleri ve farklı çevrelerde kendilerini ifade edebilmeleri için ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerisini kazandıran; Türk Dili’nin dil bilgisini, dili etkin bir şekilde konuşma ve yazmaya yöneltecek ifade yollarını öğreten; Milletimizin şanlı tarihini öğreten ve bu doğrultuda geleceğe yön verebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim vermek.
  • Paydaşlarla iş birliği içerisinde topluma hizmet etmek.
 
Vizyon
  • Öğrencisi ve personeliyle gelişime ve değişime yön veren bir bölüm olmak.